T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü

19.06.2020

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı Yayınlandı

SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 18/06/2020 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

 

GÜNDEM:

Koronavirüs pandemisine karşı alınacak önlemler kapsamında İlimizde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi.

 

KARARLAR:

11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde görülen ve 16 Mart 2020 tarihinde de ilimizde görülen Covıd-19 hastalığı ile ilgili olarak daha önce alınmış kararlara ilave olarak, 17 Haziran 2020 tarihinde toplanan “Bilim Kurulunun” tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla;

 

1. Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel işyerlerinin önlerinde ve çevresinde (para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet gibi yükleme yapılan makinaların çevresi, otogarların bekleme alanları, otobüs ve metro durakları vb.) sosyal mesafeye uyulmasına, sıra bekleyen vatandaşlar için oluşturulan bekleme alanlarında zemine sosyal mesafeye uyulmasını belirten uyarıcı işaretlemelerin ilgili kurum/işletmeler tarafından yapılmasına,

 

2. Bankalar ve PTT’ye ait ATM’lerin gün içerisinde her saat başı ilgili banka/PTT tarafından dezenfekte edilmesine, Bankaya/PTT’ye uzak mesafede olan ve saatlik dezenfeksiyonu mümkün olmayan ATM’lerde ise ilgili banka/PTT tarafından ATM’lere sabit el dezenfeksiyon cihazı koyularak el dezenfeksiyonun sağlanmasına ve her gün düzenli olarak ilgili banka/PTT tarafından takibinin yapılmasına,

 

3. Daha önceki kurul kararlarımızla maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, İlimiz genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00’dan itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına,  bu karara uymayan vatandaşlara 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanuna göre işlem yapılmasına,

 

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

  1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince
  2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince
  3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
  4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 18.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.