13.04.2016

Hizmet Standartları

 

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN AŞIKKUTLU DİNİ İHTİSAS MERKEZİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

 (EN GEÇ)

1

Demirbaş, Sarf Malzemesi ve Hizmet Alımları

Fiyat Teklif Mektubu

Not: Fiyat teklifleri bizzat, faks veya e-posta yoluyla yapılabilir.

3 GÜN

2

Demirbaş, Sarf Malzemesi ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi

1 – Fatura

2 – Taşınır İşlem Fişi

3 – Onay

4 – Piyasa Araştırma Tutanağı

Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

3 GÜN

3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

4

Memur Kimliği talebinde

a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş)

b) T.C. Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,

5 SAAT

5

Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

a) Nüfus cüzdan sureti

b) Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,

c) Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.

1 SAAT

6

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

a) Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

b) Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.

1 SAAT

7

Doğum Yardımı

a) Dilekçe,

b) Doğum Raporu,

1 GÜN

8

Ölüm Yardımı

a) Dilekçe,

b) Ölüm Raporu,

1 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda

ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 İlk Müracaat Yeri

Samsun Dini İhtisas Merkezi

İkinci Müracaat Yeri

Valilik

İsim

Metin KOCA

İsim

Emin ÇOLAK

Unvan

Dini İhtisas Merkezi Müdürü

Unvan

Vali Yardımcısı

Adres

Mevlana Mahallesi 723. Sokak No:6            Atakum /  SAMSUN

Adres

Samsun Valiliği

Telefon

0 362  511 53 04

Telefon

 0 362  431 64 75

Faks

0 362  511 53 06

Faks

 0 362  431 64 77

E-posta

samsun.egitim@diyanet.gov.tr

E-posta

valilik@samsun.gov.tr